Портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех»

Электронная библиотека

Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія; За заг. ред. Г. В. Онкович. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 336 с.

Подраздел: Монографии
Год издания: 2012
Автор: Онкович Г.В. и др.


Вернуться к списку